söndag 13 juni 2010

Värdigt på ålderns höst – en rättighet

Göran Collste, professor vid Linköpings universitet, skriver idag på DN Debatt att äldre måste få fortsätta att leva ihop även om bara den ena behöver särskilt boende. Han har helt rätt!

Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle att skilja älskande åt pga av juridiska spetsfundigheter. Det är därför viktigt att regeringen snarast lägger fram ett lagförslag i enlighet med vad Collste ger uttryck för.

Innan dess kan vi i kommunerna göra vad vi kan. Kvalitetsdeklarerade tjänster, brukarundersökningar och ”parboende” är viktiga delar i Haninges äldrepolitik. Vi ser gärna att vi får många efterföljare.

Att leva ett gott liv, hela livet, är en viktig utgångspunkt för mig i politiken. Och därför är det också angeläget att äldrepolitiken får en berättigad plats i den kommande valrörelsen. Centerpartiets äldrepolitik är bra. Och den kan naturligtvis bli ännu bättre, tex. genom att i dialog med pensionsorganisationerna lokalt utveckla och förbättra livsvillkoren för pensionärerna.

Intressant? Politometern,

Linnéa Darell, Lars Persson,

DN, Svd,

För övrigt tycker jag att det ligger en hel del i vad PJ Anders Linder skriver i dagens ledare om att det rättssäkerheten måste lyftas fram i den politiska debatten.

Inga kommentarer: