onsdag 30 juni 2010

Vård på olika villkor?

Alliansens hälso-och sjukvårdsgrupp presenterar idag sina förslag om hur de vill göra hälso- och sjukvården bättre. De skriver bl.a att en bärande idé är en sjukvård som är solidariskt finansierad via skatten, ges efter behov och är tillgänglig för alla.

Det gamla moderata förslaget om sjukvårdsförsäkring är alltså inte längre aktuell enligt författarna till rapporten. Och då ska vi komma ihåg att det moderata sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt är en av dem. Detta klara besked måste ändå betraktas som mycket positivt. Åtminstone tycker jag det.

I sak är det inga större nyheter som presenteras; gemensam patienträttighetslag, nationell satsning på att mäta jämlikheten i vården, tydligare skärpning av vårdgarantin osv. Förslagen syftar till att "öka jämlikheten, ytterligare förbättra tillgängligheten och stärka patientsäkerheten". Vård måste ges på lika villkor och plånboken ska aldrig få avgöra rätten till vård, anser rapportförfattarna.

Landsting som utformar regler så att de inte uppnår målsättningar för vårdvalet kan bli föremål för sanktioner. Vad och hur tycks ha varit en diskussionsfråga eftersom gruppen landar i en formulering som tycks omfatta både livrem, hängslen och gummiband: "Därför (allas rätt att välja doktor oavsett var man bor, min anm.) bör särskilda åtgärder övervägas mot landsting som utformar reglerna .....Det kan handla om sanktioner mot landstingen eller förtydliganden i lagen.

Jag känner mig nöjd med alliansrapporten. Frågan är nu hur de rödgröna ska möta denna offensiva satsning när de istället ta bort vårdvalet och därigenom minska medborgarnas inflytande över den hälso- och sjukvård som ska erbjudas dem. Kömiljarden vill man ju också avskaffa.

Uppdatering
En mångfald av vårdgivare ger inte per automatik bättre kvalitet. För att säkerställa en hög kvalitet är det viktigt att entreprenörer och andra aktörer inom hälso- och sjukvården utvecklar kvalitetsarbetet, synliggör detta, redovisar resultaten och utvärderingarna. Det måste också bli möjligt för landsting att säga upp avtal i förtid om inte avtalad vård levereras eller att direkta felaktigheter, upptäcks. För att inte tala om rent kriminella handlingar som kommer i dagen. Stockholms läns landsting har här en hel del att göra.

Intressant? Politometern

Andra bloggare om sjukvård, vård; Peter Andersson, Per Ankersjö, Mats Engström, Filippa och jag,

Aftonbladet, DN, Svd

För övrigt kan berättas att det nu är 3202 dagar som den svenske medborgaren och journalisten Dawitt Isaak suttit felaktigt fängslad i Eritrea. Idag är det möte på UD i frågan, igen.

Inga kommentarer: