lördag 19 juni 2010

Entrenörskap och lärlingar är viktigt – attitydförändring angelägen

Människor som har en idé och går från ord till handling (entreprenörerna) och börjar sälja sin tjänst eller vara, de måste naturligtvis lyftas fram i en näringspolitik för framtiden. Alliansregeringen har gjort en hel del, men det finns saker som måste stärkas och utvecklas.

Maroun Auon, VD i Internationella företagarföreningen IFS, skriver i dag på Brännpunkt, Svd, i en angelägen fråga: invandrarnas företagande och bidrag till tillväxt, sysselsättning och välfärd. Om detta har jag skrivit tidigare.Han pekar bl.a. på behovet av bra hantering av generationsskiften, bättre offentliga upphandlingar men framförallt mentorskap. Det sistnämnda kan användas för att få ännu fler goda exempel i framtiden. Maroun pekar bl.a. på det angelägnamed ett mentorskapsprogram för att låta invandrarföretagare dela med sig av sina erfarenheter till sina nyanlända landsmän. Ett bra tips till näringsminister Maud Olofsson.

Regeringen har planer på att göra om gymnasieskolan från hösten 2011 med en permanentning och utveckling av pågående försöksverksamhet med lärlingsutbildning. Den delen av en förändrad gymnasieskola är mycket välkommen. ”Dagens yrkesutbildning motsvarar inte dagens behov av kompetens”, säger Christina Linderholm på Företagarna i dagens Svd.

Regeringens utredare kring vissa delfrågor kring lärlingsutbildningen, Irene Wennemo, LO´s arbetslivsenhet, har konstaterat att ”Länder med lärlingsutbildning har generellt mycket lägre ungdomsarbetslöshet”. Ett klarläggande uttalande som kanske gör att de rödgröna ställer sig bakom alliansregeringens satsning på utveckling av lärlingsutbildningen. Man ju i alla fall hoppas.

Satsning på invandrarföretagarna och lärlingsutbildning är två viktiga ”jobblinjeområden” för alliansregeringen.

Intressant? Politometern,

Inga kommentarer: