tisdag 8 juni 2010

Rätt till heltid

Mona Sahlin har talat till Kommunals pågående kongress. Åter ställer hon i utsikt att en (S)-ledd regering kommer att inför rätt till heltid.

Vi kommer ju ihåg det gick sist (S) lovade detta. Inget hände i sak.

Nu har ett nytt huvudavtal slutits mellan SKL och Kommunal. Av avtalet framgår att mbitionerna är att öka antalet heltidsanställningar och/eller skapa förutsättningar för önskad sysselsättningsgrad. En partssammansatt grupp ska tillsättas för att se över nuläget. En bra lösning på en viktig och svår fråga. Nu gäller det för parterna att hitta bra vägar att hantera denna viktiga fråga.

Monas flört med Kommunals medlemmar hoppas jag inte är förankrat hos (S)-företrädarna i landets kommuner och landsting. Hur vi organiserar den kommunala verksamheten måste avgöras av lokala beslut. Och som grundas på lokala överenskommelser om tex. arbetstider.

Jag ser gärna att vi skapar förutsättningar för våra medarabetare som har ofrivillig deltid att de kan få heltidsanställningar. Men det är inte samma sak som omvandling av befintlig deltidstjänst till heltidstjänst. Det kan mycket väl handla om kombinationstjänster (motsvarande) mellan olika verksamheter som olika arbetsplatser.

Intressant?

Inga kommentarer: