söndag 20 juni 2010

Pensioner och äldreomsorg - de vise tar till orda

"För oss är valet mellan Alliansens arbets­linje och vänsterns bidragspolitik lätt. När vår generation började tjäna pengar och försörja sig var det självklart att arbete skulle löna sig och det låg en stolthet i att klara sig själv. Det var det som byggde grunden för vår välfärd. Men även som pensionärer kan vi glädjas åt varje arbetad timme som utförs. Detta eftersom pensionerna växer i direkt proportion till de inkomster som dagens förvärvsarbetande tjänar in. Så är vårt pensionssystem uppbyggt. Endast en långsiktig politik för fler jobb kan ge oss långsiktigt högre pensioner."

Så skriver Ulf Adelsohn, Birgit Friggebo, Thorbjörn Fälldin och Alf Svensson, tre fd partiledare, varav en statsminister, och en vice partiledare, på DN Debatt idag.

De skriver också "Sverige ska vara ett bra land att bli gammal i. Trygghet, valfrihet och en god livskvalitet ska vara självklara värden för alla människor i vårt land. För att det ska vara möjligt behöver vi en regering som kan ta ansvar för Sverige i en tid av stora utmaningar. Alliansen har visat att man klarar det."

Snart kommer nog ett rödgrönt "visar" att låta publicera sig. Ingvar Carlsson, Gertrud Sigurdsen, Ingela Thalén, Anita Gradin, Thage G. Peterson, Lars Werner, Birger Schlaug ..... Vi får väl se vilka det blir, men ett är säkert. De rödgröna kommer att besvara dagens DN-artikel.

Slaget om pensionärerna,1 900000 i landet, inför höstens val har tagit ett nytt steg. Ytterst handlar det om ideologi; arbete ska premieras och trygghet ska alla känna och få uppleva på också äldre da´r. Och har man i livet före pensionsåldern haft inflytande över service mm så ska man naturligtvis också få ha makt över sitt val av t.ex. tjänster inom äldreomsorgen. Vi förtroendevalda i landets kommuner kan och bör göra mycket för ett alla ska kunna leva ett gott liv, hela livet. En bra äldreomsorg hör därför till de politiska frågor som vi måste prioritera.

Intressant? Politometern,

För övrigt har jag skrivit ett antal gånger om äldreomsorgen och pensionssystemet. Haninge kommun har fått positiva omdömen för äldreomsorgen och det gläds vi många åt.

Inga kommentarer: