måndag 21 juni 2010

Sprututbyte OK - och antidrogpolitik är mer

Bearbetad version:

Idag har Stockholms läns landsting antagit en Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare.

Det handlar om ett stort antal åtgärder men den som väckt stora känslor och debatt är förslaget om försöksverksamhet med sprututbyte. Moderaterna står ensamma i sitt motstånd mot denna försöksverksamhet.

Mitt egna tvivel har jag prövat i flera samtal i bl.a centerpartiets landstingsgrupp. Betänksamheten har succesivt övergått till att numera anse att en försöksverksamhet är värd att pröva. Med alla de restriktioner som föreslås omgärda en sådan verksamhet.

Idag har landstingsfullmäktige fattat ett klokt beslut: Ja till försöksverksamhet med sprututbyte. Moderaterna röstad emot. Tyvärr.

Intressant? Politometern,

Peter Andersson, Adam Cwejman, Per Gustafsson, Martin Moberg, Per Soilander

Aftonbladet, DN, Svd,

Inga kommentarer: