tisdag 1 juni 2010

Satsningar på föreningslivet ger mångfalt igen

Sveriges föreningslivs spelar en mycket viktig roll i vårt samhälle. Det engagerar tiotusentals aktiva ledare och förtroendevalda. Föreningslivet erbjuder aktiviteter som skapar meningsfull tid för hundratusentals människor.

Ett aktivt föreningsliv är ju också den demokratins planskola; man lära sig lyssna, föra fram synpunkter, söka lösningar och fatta beslut för att sedan i många fall också genomföra dem. En fritidens entreprenörskola kan man också kalla föreningslivet.

Forskning visar också att ett levande föreningsliv skapar socialt kapital som också bidra till affärsutveckling.

Regeringens arbete med att skapa bättre förutsättningar för föreningslivet har varit engagerat; skapat en överenskommelse om goda relationer mm mellan staten och främst de socialt arbetande organisationerna respektive kulturlivets organisationer; mer forskning så att drivkrafter mm i föreningslivet kan berättas; bättre statistik så föreningslivet kan synliggöras bättre.

Utredningen avdragsrätt för gåvor har dock tydligen hamnat i en låda på finansdepartementet. Här kanske ett centerinitiativ vore på sin plats?

Och nu senast: att ta ett rejält tag med EU-kommissionen för att inte låta föreningsinkomster av hävd bli momsbelagda.

Kommunerna gör och kan också göra mycket för att skapa bra förutsättningar för ett växande föreningsliv. I Haninge kommun tog kommunfullmäktige i bred enighet ett elva-punktsprogram med den inriktningen. Och i processen inför beslutet deltog över 70-taletföreningsföreträdare.

Intressant?

DN, Svd,

För övrigt instämmer jag med Per Ankersjö: Besvikelse och ilska över gårdagens nyhet om Israels övergrepp mot Ship to Gaza. Jag tycker också att regeringen hanterat frågan med engagemang och tydlighet. Folkrätten tycks ännu inte fått rejält fotfäste i Israles ledning.

Inga kommentarer: