onsdag 2 juni 2010

Självklart sjukvård efter behov – men avgör behoven, du eller politiken?

Det har varit bred uppslutning i svensk politik kring ”vård efter behov”. Nu tycks de rödgröna vilja pådyvla allianspartierna en annan uppfattning, om än i det dunkla. Beskyllningarna kommer inte rakt framifrån, utifrån sidan, kanske i en del fall också i ryggen.

Brännpunkt, Svd, idag skriver företrädare för de rödgrönas arbetsgrupp Välfärd och Rättvisa, om ”jämlik vård”. ”Problemet med finansieringen av välfärdstjänster är inte att det saknas resurser i vårt samhälle.” Hur de rödgrönas arbetsgrupp långsiktigt vill klara finansieringen av välfärden dock framgår inte.

Blir det högre skatter? Statsskatt? Kommunalskatt? Högre avgifter? Kombinationer högre skatter och avgifter? Mer av försäkringslösningar; inom det offentliga? Eller andra former av finansiering? Jag ser fram emot när arbetsgruppen presenterar sina finansieringsförslag. Dagens debattartikel ger inga svar - bara fler frågor.

Däremot finns det klart uttalat i artikeln att privata tjänster inom bl.a. vården inte längre ska få, (min tolkning), sälja extratjänster. Dessutom att den fria etableringsrätten för privata, kooperativa och andra vårdaktörer ska avskaffas, (min tolkning).

Intressant?

Politometern, Peter Andersson,

Svd,

Inga kommentarer: