måndag 28 juni 2010

Midsommarledigt - sillen och vänerna fick företräde framför politiken

Sveriges nationaldag är den 6 juni. Enligt beslut av Sveriges Riksdag. Det är en allmän flaggdag. Midsommar är nog ett strå vassare som nationaldag. Det flaggas, sjungs och umgås mellan generationer, folk leker och tävlar och mycket annat. En starkt folklig tradition som också omfattas av våra nya svenskar. Det är bra.

Men politiken tar ju inte ledigt. Och fotbollsVM pågår ju fortfarande.

Så när jag nu tagit mig an helgens tidningar är det inte svårt att påstå att de rödgrönas EU-dokument är en stor politisk händelse. Men vad är det sakligt och innehållsliga som gör att det är så viktigt? Jo att (V) och (MP) gett upp väsentliga ståndpunkter: Sverige ska delta i Natoledda operationer och försvaret av annat europeiskt Natoland. EU:s steg mot ökad överstalighet som det kommer till utryck i Lissabonfördraget godtas. (S) har tydligen tagit kommandot i det rödgrönas utrikespolitiska arbete. Men i EU-arbetet? Därom finns det nog en och annan som fortfarande hyser stor tveksamhet inför de rödgrönas politik.

"Kappan efter EU-vinden" är rubriken för dagens ledare i DN,
Peter Andersson skriver "Om jag hade ansvaret för svensk EU-politik så skulle jag vara nöjd idag".
Per Ankersjö formulerar sig så här: "Om man skulle beskriva den såsom miljöpartister och vänsterpartister beskriver Centerpartiets energipolitik skulle det bli något så här: ”MP och V har sålt sig till S. De har övergett sin själ och kört över väljarna. Sveket är totalt."

För egen del tycker jag det är bra att de rödgröna enats ig kring några viktiga ståndpunkter. Vi här hemma som utomlands bör innan valdagen få besked i viktiga EU-relaterade frågor. I sak är kapitulationen från (V) och (MP) är bra: Politiskt för att de därmed underkänner sig egen tidigare anti-EUpolitik. Sakligt sett är det också bra att de ansluter till vad en bred majoritet i riksdagen redan tycker i dessa frågor.

Mats Engströms fråga: "När presenterar alliansen sin eu-politik?" är lika intressant som berättigad. Regeringen har gjort mycket, bla har man ett bra ordförandeskap bakom sig så det är inte det intressanta. Det som gör EU-frågorna intressanta framöver är att vi kan få en valrörelse som, om alliansen presenterar ett gemensamt dokument om EU-politiken framöver, också kan handla om det europeiska samarbetet. Det skulle glädja mig oerhört.

Intressant? Politometern,

Carl B Hamilton, Mary Jensen, Rasmus Lenefors, Johan Linander, Martin Moberg, Kent Persson,

Aftonbladet, DN, Expressen, Svd,

Inga kommentarer: