måndag 7 juni 2010

IMF ger beröm till Sverige

Finanskriser gick som en chockvåg genom världen. Nationella ekonomier gick i rejäla gung. Stora besparingspaket har levererats. Fler är nog på väg. Idag signaleras omfattande insatser i Tyskland. Sverige har klarat sig mycket bra genom denna kris.

Greklands situation tvingade EU till kraftfulla insatser. Detta agerande har också lett till att krav kommit på att stärka upp EUs tillväxt- och stabilitetspakt. I en stor artikel på DN Debatt idag hävdar Mona Sahlin och Thomas Östros att ”Europa behöver en ny och stramare stabilitetspakt”. Det är nödvändigt med tydliga regler och sanktioner som tvingar Europas länder att sanera sina statfinanser. Inte ytterligare koordinering som EU-kommissionen föreslår. Lätt att instämma i dessa allmänna ordalag.

Peter Doyle, granskaren från Internationella Valutafonden, har nu gjort sin årliga genomgång av svensk ekonomi. Kunde alliansregeringen gjort någonting bättre under finanskrisen? Peter Doyle svarar: ”Jag tror faktiskt att svaret är nej”.

Intressant?

Peter Högberg, Karl Malmqvist, Martin Moberg, Kent Persson, Johan Westerholm, Stefan Wikén,

DN, Svd,

Inga kommentarer: