torsdag 6 maj 2010

Efterlyses - strategi för fler jobb och långsiktig näringslivsutveckling

Idag skriver Svenskt Näringslivs VD på DN Debatt: De svenska politikerna saknar strategi för jobben.

Såväl regeringen som de rödgröna får skarp kritik, av varierad sort. Jag vill ge Urban Bäckström delvis rätt: Diskussionerna emellan regering och opposition har mestadels handlat om att få människor att gå från arbetslöshet till arbete. En liten del har handlat om hur fler jobb kan skapas; i det korta som långsiktiga perspektivet.

Visserligen har förslag om hur ny jobb kan skapas lagts fram. Och riksdagen har röstat. Insatser har genomförts. Men det som media fokuserat på, och förstärkts av företrädare för regering respektive opposition, har varit berättelser etc. om de arbetslösas situation och inte hur ny jobb kan skapas. Det vore kanske bättre att tala om nyajobblinjen istället för arbetslinjen: för då talar vi ju både om att gå till ett arbete som att det måste skapas fler jobb.

Långsiktigt handlar det om att bl.a. genom satsningar på forskning och teknisk utveckling, infrastruktursatsningar, fler samarbetsprojekt mellan det offentliga och privata företag samt stimulanser för fler seriösa välfärdsaktörer, skapa möjligheter för fler jobb. Men också att i ett kort perspektiv sänka kostnaderna för att anställa, ta vara på och utveckla RUT, ROT (inte aavveckla!) och att hantera offentliga upphandlingar på ett vettigt sätt. Förenklingarna av regelsystem och liknande måste ske i snabbare och mer synlig takt. Det handlar också om att ge klara politiska signaler att entreprenörer är viktiga och att det är rimligt att de som satsar pengar, kraft och energi i företag också ska ha en rimlig avkastning.


Läs också andra bloggare; Edvin Alam, Peter Andersson, Per Ankersjö, Hans Backman, Dayana Jadarian, Mattias Johansson, Mary´s life, Martin Persson,

För övrigt kan vissa glädjas, andra bli missmodiga, med anledning av DEMOSKOPS senaste opinionsundersökning. Alla allianspartier får ökat stöd i opinionen, nästan. Ty Centerpartiet står och stampar.







Inga kommentarer: