tisdag 11 maj 2010

Bra skolor blir bättre - tack vare styrning och ledning

Haninges skolor var länge omtalade som skolor i vilka eleverna gjorde dåliga resultat. Så för några år sedan inleddes "synvändan". Det handlade om en tydlig politisk ledning och styrning där elevernas kunskaper sattes i fokus. Nu ser vi också resultat av denna "Haningemodell".

kommunledningsbloggen meddelar nu Martina Mossberg, ordförande i grund- och förskolenämnden, att Haninge skolor ligger klart över riksgenomsnittet. Det är SKLs Öppna jämförelser som nu visar att Haningemodellen ger resultat.

En av de grundläggande sakerna i Haningemodellen var det totala politiska enighet som fanns i dåvarande barn-och utbildningsnämnden. En annan har varit förvaltningsledningens enträgna arbete med att hela tiden levandegöra och förtydliga strategin. Ett mycket synbart bevis på Haningemodellen är att det är så många studiebesök som görs från andra skolor, kommuner, skolledningar etc. Och häromdagen var en OECD-delegation på besök.

I budgeten för 2011 som vi i kommunledningen presenterade idag, så fortsätter vi satsa på skolan. Kunskap till 100% är mottot!

Andra bloggare om skolan är bl.a. Adrian Kaba, Maria Lindvall, Robert Noord, Politometern, Johan Örjes,

Aftonbladet, Dagens samhälle, DN, DN 2, Svd,

3 kommentarer:

Johan Örjes sa...

Kul att det går bra för min gamla hemkommun. Fast min skola är tydligen riven:-(

Anja Lanne sa...

Jag och Henrik har diskuterat. Vad innebär förbättringen rent konkret? Hur har man uppnått dessa förbättrade resultat?

Hur har skolan förändrats?
Jag förstår att man som politiker kanske är mer resultatinriktad, men som förälder är jag nyfiken på hur systemet fungerar bakom kulisserna.

Vad innebär förändringarna rent konkret för eleverna och pedagogiken?

Raymond Svensson sa...

@Johan, en del skolor blir med åren för dåliga, inte minst ur miljösynpunkt. Återstår bara rivning.
@Anja, resultaten beror på att det varit ett tydligt fokus på elevernas behov av kunskaper.Och att det är elevens rätt att få sina behov tillgodosedda. Det är trycket från både föräldrar och poitikeer som gjorde synvändan nödvändig. Och satsningen på styrning (eleven i fokus) som gjort den möjlig. Satsningar på kompetensutveckling av lärarna har varit viktigt.