fredag 28 maj 2010

Sverige i tillväxttoppen - jobbskatteavdraget centralt

Tillväxten i Sverige var 3,0 procent under första kvartalet jämfört med samma period året innan rapporterar Svenska Dagbladet. Hälften av den BNP-ökningen kommer från hushållens ökade köpkraft enligt SCB.

Jobbskatteavdraget har alltså en mycket central betydelse för den här utvecklingen. De rödgrönas förslag om att avskaffa det fjärde steget av jobbskatteavdraget skulle alltså medföra minskat utrymme för hushållens konsumtion och försvåra tillväxten i svensk ekonomi.

Men vi ska inte ta allt för givet. Stefan Hörnell, makroanalytiker på Handelsbanken varnar för
att den pågående krisen i Grekland kan få allvarliga effekter, även i Sverige: Svensk export går huvudsakligen till Europa och går det dåligt i Europa så går det dåligt för Sverige också.

Per Altenberg, Mikael Andersson, Dick Erixon, Johan Örjes,

DN, E24.se, Expressen, Svd,

Inga kommentarer: