onsdag 5 maj 2010

Bra med fler välfärdsaktörer

Det är bra med fler välfärdsaktörer. Det behövs för utveckling av verksamheten, att få in nya ideér och att släppa loss personalens kreativitet. Därför är det angeläget att kommuner och landsting fortsätter att skapa möjligheter för ideella, kooperativa och privata aktörer att verka inom välfärdsområdet och med offentlig finansiering.

Samtidigt är det självklart att verksamheterna ska drivas professionellt och med mycket höga kvalitetsmål. Och det betyder också att det ska bl.a. finnas bra formulerade och tydliga avtal. Hur uppföljning och utvärdering ska ske måste självfallet ingå i avtalen. Lika viktigt är att kontroller sker,planerade som oplanerade, för se till att överenskommelser hålls. Och om ingångna avtal inte hålls, ja då måste det naturligtvis finnas rätt att snarast upphöra med entreprenaden.

Självfallet måste fusk hanteras. Och det snabbt och resolut. Klara belägg för medvetet fusk ska naturligtvis också polisanmälas. Det är ju bedrägeri.

Fler aktörer inom välfärdssektorn ställer stora krav på politiken att hantera avtal, uppföljning och utvärdering. Här behöver vi kanske bli bättre i att formulera det vi beställer av utförarna. Vi ska ju få det vi beställer, varken mer eller mindre. Varje braskande tidningsrubrik eller påannons i radio/TV om fusk, dåliga avatal etc. ger tyvärr bara belackarna av entreprenader i offentlig verksamhet vatten på sin kvarn. Det är ett stort ansvar för oss som vill ha fler aktörer inom välfärdsområdet att se till att vi erbjuder välfärd av mycket god kvalitet och till rimliga kostnader, oavsett om det sker i kommunal eller annans regi. Det kravet har skattebetalarna och brukarna rätt att kräva oss.

Läs också vad andra skriver: Björn Andersson, Peter Andersson, Anders W Jonsson, Alf Norberg, Johan Westholm, Politometern,

Aftonbladet, DN, DN 2, Svd,

Inga kommentarer: