onsdag 12 maj 2010

Välfärdens upphandlingar - krav och kontroll nödvändiga

Den senaste tiden har ett antal uppdrag som privata företag haft med offentlig sektor uppmärksammats. Det har handlat om fusk, oskäliga avtal, bristande kontroll och i något fall också uppenbara brott. Aktörer som arbetar på det offentligas uppdrag måste göra rätt saker till rätt pris.

Göran Rosenberg skriver i dagens DN om vinstintressets roll i detta sammanhang: Offentligfinansierade verksamheter som drivs av vinst kan i princip bara göra vinst på sänkta kostnader eftersom intäkterna är bestämda på förhand, vilket i sin tur begränsar vinstmöjligheterna. Intresset att kunna göra vinst också på höjda intäkter är därmed fortsatt starkt och kan i värsta fall ta sig uttryck i fusk, exempelvis i fakturering för vård som inte utförts, vilket är vad ett antal privata sjukvårdsföretag i Stockholm tycks ha sysslat med .........
Ekonomiska incitament är i många fall nyckeln till utveckling och förnyelse. Ekonomisk vinst är i många fall en i alla bemärkelser berikande drivkraft för både individ och samhälle.Det gäller bara att förstå i vilka verksamheter som konflikten mellan samhällsintresse och vinstintresse alltjämt existerar och måste kunna hanteras för att inte bli destruktiv.

Här tycks det finnas att lära, inte minst för oss i politiken. Konkurrens inom välfärdssektorn handlar inte om ideologi i första hand utan om att verksamheterna ska präglas av högsta möjliga kvalitet. Det handlar om att göra ordentliga upphandlingar. Häri kanske det första förbättringsområdet finns. Det offentliga måste sköta upphandlingarna mycket bättre.

Upphandlad tjänst eller vara som inte levererar det som beställts måste kunna sägas upp om det uppenbart är fusk eller om leverantören beter sig kriminellt. Och det utan att skattebetalarna ska få betala för att bli av med en aktör.

Också Vårdföretagen vill ha ordning och reda. Så nu är det upp till politiken att se till att saker och ting rättas till.

Magnus Andersson, Peter Andersson, Adam Cwejman, Jeanette, Pär Gustafsson, Peter Högberg, Johan Westerholm, Politometern,

Aftonbladet, Dagens Medicin, Svd, Svd 2
Inga kommentarer: