söndag 2 maj 2010

Greklands sak är EUs

Är det euron som orsakat krisen i Grekland? Med ett underskott som motsvarar över 13% av BNP kanske det är lätt hänt att ”någon annan” ligger bakom. Å andra sidan så har ju också Spanien och Storbritannien samma problem. Till skillnad mot Sverige som har ett underskott motsvarande mindre än en procent av BNP. Men Storbritannien har ju inte euro och har en ändå en ekonomi som har en hel del gemensamt med Greklands. Hur hänger det ihop, eller finns inget samband?

Det är mycket stora skulder som Grekland och övriga problemländer har. Skulder som det tagit ett stort antal år att bygga upp. Det finns betydande risk att när lånen successivt förfaller till betalning så går det inte kan lösa lånen utan istället måste nya tas till högre ränta. Det gräver i sin tur djupare hål i statsfinanserna. Och utan kraftfulla insatser så går det bara utför. Nu har dock Grekland tagit sitt första steg till att få rätsida på finanserna.

PJ Anders Linder, Svd, och Peter Wolodarski, DN, och Wolfgang Hansson, AB, har skrivit intressanta krönikor kring detta.

Linder lyfter fram studien av McKinsey & Co Sveriges ekonomiska välstånd och att avregleringarna, EU-medlemskapet och den nya konkurrenslagstiftningen spelat en avgörande roll för produktivitetsutvecklingen och välståndet i vårt land under 1990- och tidigt 2000-tal. Nya marknader har öppnats, och när företagen får chansen så tar de den. Fortsätt på samma linje i den stora välfärdssektorn, rekommenderar McKinsey.

PW skriver bla. Att frisera bokföringen är oacceptabelt och det finns inget försvar för flagranta brott mot EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. ............ Det finns de som försöker skylla den aktuella krisen på euron, men det är knappast euron som ligger bakom Atens ekonomiska elände. Precis som Sverige i början av 90-talet har Grekland samlat ihop till sitt eget skuldberg. ............ Om det finns något man kan anklaga EU-systemet för så är det bristen på övervakning och respekt för de gemensamt beslutade reglerna. Det är upprörande att ett land tillåts manipulera sina siffror och ignorera ingångna avtal. Grekland borde aldrig ha släppts in i valutaunionen. Men kritiken faller också tillbaka på EU:s grundarländer Frankrike och Tyskland som själva brutit mot budgetkriterierna när det passat deras egna intressen.

Wolfgang Hansson, Aftonbladet, skriver Visst är det surt för EU att tvingas betala för Greklands bedrägliga beteende när de lurade sig med i Euro-samarbetet. Men tvingas man ändå göra det i slutändan är det huvudlöst att agera på ett sätt som gör att notan blir ännu högre. Ytterst är det eurons framtid som står på spel.

EU-länderna och inte minst euro-gruppen, måste ta sina egna självtagna spelregler på allvar. Hur Greklands-affären sköts och hanteras framöver blir en prövningarnas tid för EMU-samarbetet och euron som gemensam valuta. Vi är nog många som hoppas att det går vägen. Europa behöver mer av samarbete, inte mindre. En sak som tyvärr första maj-talarna undvek att beröra. De rödgröna har ju ingen gemensam Europa-politik. Frågan är om de någonsin klarar av det.

Några andra som skriver om detta är Johan Linander, Carl B Hamilton, Gunnar Hökmark, Håkan Larsson, Jonas Sjöstedt, Marie Weibull Kornias,

Aftonbladet, Dagens industri, SVT,

För övrigt hoppas jag att Belgien, nu utan regering, kan ta sig an uppgiften att leda EU från första juli och det kommande halvåret. Rolf Gustavsson har skrivit en läsvärd krönika om detta.

Inga kommentarer: