fredag 28 maj 2010

Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring - bättre än kommunalt försörjningsstöd

Maria Eriksson, Svd, kommenterar idag folkpartiledarens utspel om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring: Görs a-kassan obligatorisk underkänns de en och en halv miljoner löntagarnas beslut (de som valt att stå utanför det nuvarande a-kassesystemet, min anm.).

De som är arbetslösa och inte är med i någon a-kassa ”klarar sig kanske ekonomiskt” via det kommunala försörjningsstödet. Det betyder en politik där skattebetalarna i den arbetslöses hemkommun står för fiolerna. En sådan politik vill inte jag ha och därför vill jag snarast ha en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Gärna inom ramen för ett hållbart socialförsäkringssystem som nu utreds av en särskild statlig utredning.

Per Altenberg, Staffan Danielsson,

För övrigt kan jag notera ett mycket bra förslag från Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting: SL-taxan bör gälla även i skärgården. Dvs en taxa för kollektivtrafiken, oavsett om man färdas på landbacken eller på vatten i skärgården.

Inga kommentarer: