måndag 10 maj 2010

Haninge satsar på föreningslivet!

Nu har kommunfullmäktige i Haninge ställt sig bakom ett 11 punktsprogram för att främja medborgarnas deltagande i ett aktivt civilsamhälle. Programmet har utarbetat av kommunens Demokratiberedning i bred dialog med företrädare för många av de föreningar som är aktiva inom kommunen.

Jag bloggar om detta på http://www.kommunledningen.se/

Inga kommentarer: