torsdag 13 maj 2010

Starkare EU nödvändigt - för det gemensammas bästa

EUs medlemsländer har mycket att göra. På hemmaplan som i det europeiska samarbetet, Euroländerna lite mera, och kanske mer svåra utmaningar att hantera. I spåret av Greklandskrisen, som ännu inte vi sett slutet av, diskuteras EUs sätt att arbeta. Diskussionen handlar dels hur EU ska kunna förebygga motsvarande händelsutveckling, dels hur samarbetet ska stärkas för att kunna hantera liknande händelser, om de trots andra insatser händer.

Annika Ström Melin skriver att det handlar om EUs överlevnad. Tycker nog att hon har rätt. EU har varit för slapphänta när det gäller stabilitets- och tillväxtpakten. Det är ju inte bara Grekland som syndat. Här behövs rättning i ledning och att man ställer upp för gemensamt fattade beslut. Trots att nationella opinioner kräver annat. Trots att nationella val stundar. Kort sagt visar politiskt ledarskap och mognad. Inget kan vinnas om inte också risker tas och hanteras. EU-kommissionen har här viktiga uppgifter.

EU-kommissionen har nu lagt fram ett förslag om att kraftigt förbättra styrningen av Europas ekonomier. Budgetar ska kontrolleras innan de antas av parlamenten och den som inte följer reglerna kan bli av med stora ekonomiska bidrag. Förslagen har redan mött starka protester.

Intressant diskussion lär följa. Och inte minst med anledning av diskussionerna kring det enorma sparpaket som EU enat sg om för att stötta Grekland. Och nu tar också EU 2020 form, strategierna som ska lotsa fram EU de närmaste åren till en långsiiktigt hållbar utveckling. EU 2020 är viktigt och jag hoppas att diskussionernas vågor ska gå höga.

Andra som skriver om detta är bl.a. Helena Bargholzt, Thomas Böhlmark, Lena Ek, Europaportalen, Annie Johansson, Jacob Lundgren, Politometern, Jonas Sjöstedt,

Aftonbladet, DN, DN 2, NSD, Svd, Svd 2, SVT, ,

Inga kommentarer: