onsdag 19 maj 2010

Nej till ny flygplats i Ormsta, Haninge

Det är angeläget att Hela Haninge utvecklas. Planerna på Vega-staden och den regionala stadskärnan samt arbetet för en uthållig kommun är i det sammanhanhet oerhört viktiga. Bostadsbyggandet i Nedersta-Skarplöt, planarbetet för Årsta Havsbad och kanske ett nationellt hästsportcenter i södra kommundelarna, är också angelägna satsningar.

En ny flygplats i Ormsta hindrar också en allsidig utveckling i de södra kommundelarna. Landskapet förfulas. Odlingsbar mark skulle tas i anspråk och försvåra t.ex. utvecklingen av de gröna näringarna. En ny flygplats strider mot kommunens ambitiösa miljömål som klimatsmart kommun. Dessutom oroar flygplatsens närhet till Tyresta nationalpark.

När bostadsfrågorna blir allt besvärligare att hantera för Stockholms kommun kan det bli aktuellt med nedläggning av Bromma flygplats. Om det då finns en flygplats i t.ex. Ormsta är det lätt att den utvecklas till en ny storflygplats, och inte bara för allmänflyget. Ett nej nu betyder också ett nej till en eventuell flytt av brommaflyget till Ormsta.

Det finns inte heller anledning för skattebetalarna i Haninge att bidra till ett regional flygplatsbolag som ska ordna detta med finansiering och samordning av flygplatsfrågan.

Centerpartiet i Haninge laddar nu för motståndskampen.

Vill du vara med i arbetet så är du hjärtligt välkommen! Jag har startat en grupp på Facebook.

Läs mer om flygplatsplaner i RUFS 2010, sidan 180.

Andra bloggare som skriver om miljö, landsbygdsutveckling är bl.a. Eva Andersson, Kristian Krassman, Anette Lundqvist, Helen Thörnqvist, Johan Westerholm,

DN, Svd, Svd 2,

Inga kommentarer: