måndag 3 maj 2010

Har alliansregeringen någon rimlig chans att fortsätta regerandet?

Det vore i så fall en historisk händelse om opinionsläget vänds till fortsatt regerande. Å andra sidan är väl inte undrens tid förbi?

Men då bör nog alliansen fokusera mer på vad man själva vill och mindre på att ägna de rödgröna alltför stor uppmärksamhet. En större lyhördhet, t.ex. mot människor som hamnat mellan stolarna genom reformerandet av a-kassan och sjukförsäkringssystemet vore också en bra insats. En mer lokalt anpassad arbetsmarknadspolitik är också ett starkt önskemål. Statliga verk måste få mer svängrum ty landet ser inte lika ut. Människor i olika delar av landet måste behandlas likvärdigt, inte lika. Och detsamma när det gäller företagen. Sluta med detaljstyrningen av landets kommuner skulle också släppa fram mer av kreativitet och lokala lösningar. Kommunpolitiken skulle då också bli mer rolig.

Jag tror också att Alliansen skulle tjäna på att söka ett annat samtalsklimat. Allmänheten vill föredrar nog samtal och reflektion istället för bara "råskäll" och övertoner. I längden vinner det politiska arbetet också på me av samtal än debatt.

Mitt eget parti, Centerpartiet, måste också bli tuffare i sin framtoning av den egna partiprofilen – ”Hela Sverige ska leva” är en bra ingång i den profileringen. Småföretagen måste få bättre villkor, få en jämfört med storföretagen gynnad ställning. Den offentliga sektorns upphandlingar måste styra så att också småföretag kan delta och ta hem anbud. Staten måste också återta ansvaret för att hela landet får en rimlig infrastruktur av t.ex offentlig service som post, försäkringskassa, arbetsförmedling, polis osv.

Rasmus Jonlund, Mikael, Larsson, Kent Persson skriver om detta.

Inga kommentarer: