torsdag 27 maj 2010

Fler skäl talar för, än emot en allmän arbetslöshetsförsäkring

Cirka 700 000 löntagare var inte med i någon a-kassa 2006. I dag är det uppåt 1,5 miljoner som inte är med. Det är inte hållbart i längden. Staten måste ta över a-kassorna och alla löntagare ha en arbetslöshetsförsäkring.

Det föreslår nu Folkpartiet. Och resonemanget som Jan Björklund har, tycker jag håller: ”Alla andra socialförsäkringar är ju statliga, så det är konstigt att en privaträttslig institution som facken skulle ha hand om en obligatorisk försäkring”. Peter Andersson, känd S-bloggare, tror inte att det är omtanke om tryggheten som ligger bakom förslaget. Jag tror Peter har fel i detta.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om hållbara försäkringar. Men redan nu måste regeringen satsa på en rejäl höjning av taket! Det kan vara en bra åtgärd för att Svenskt Näringsliv, LO och TCO ska fortsätta samtalen om anställningsskyddet och andra frågor som hänger samman med LAS.

Jag hoppas att utredningen kopplar det långsiktiga greppet och göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk och statlig. Argumenten för överväger trots allt.

Offentliga socialförsäkringar har ju den fördelen att kostnaderna och försäkringspremierna minskar eftersom de omfattar alla och är obligatoriska. En grundläggande fördel med offentliga socialförsäkringar är att de omfattar alla. Det gör att kostnader och försäkringspremier minskar. Det ligger också i linje med vad Finanspolitiska rådet enhälligt rekommenderar.


Intressant? Per Altenberg, Peter Andersson, Dick Erixon, Erik Lif, Lars Tobisson,


Aftonbladet, DN, Svd,


För övrigt kan jag meddela att (S) rasar i TV4´s opinionsundersökning. Den rödgröna oppositionen får i undersökningen 47,9 procent och regeringspartierna 46,2 procent. 19 september kommer den viktigaste opinionsmätningen, väljarna avgör. Socialdemokraterna får lägsta uppslutning sedan vaklet 2006.

2 kommentarer:

Peter Olevik Dunder sa...

Statlig försäkring har sina fördelar. Dagens system är en halvmesyr. Eftersom vi alla är med och finansierar systemet så bör vi även få möjlighet att ta del av det, på lika villkor. Det talar starkt för FP:s förslag.

Ett teoretiskt alternativet vore att facken/a-kassorna själva bar kostnaderna, vilket de idag inte gör. Men de faktiska kostnaderna skulle göra detta oöverstigligt.

FP:s förslag gör att vår offentligt finansierade trygghetssystem också omfattar alla.

Raymond Svensson sa...

Två tredjedelar av A-kassorna finansieras via skatten. Detta talar också för att staten ska ta över och arbetslöshetsförsäkringen bli obligatorisk.