söndag 9 maj 2010

Sverige EU-bäst i konkurrenskraft - fortsätt så

När World Economic Forum, WEF, mäter EU-ländernas konkurrenskraft enligt Lissabonfördragets kriterier, ligger Sverige kvar på första platsen. Tätt efter följer Finland och Danmark. Det känns och är bra. För Sverige och också för vårt arbete inom EU.

Alliansregeringens politik bör också skärpas på några områden. Naturligtvis för att stärka jobb/arbetslinjen. Och om politiken gör att vi fortsätter toppa listan över EU-ländernas konkurrenskraft, bara bra.

EU behöver också skärpa politiken. Åtminstone se till att skärpa reglerna för stabilitets- och tillväxtpakten. Vi får väl se vad som kommer ut av toppmötet idag efter det att man hanterat Greklands behov av stöd. Omedelbara insatser för att hävda stabilitetspakten kanske låter vänta på sig. men regelverket måste ju skärpas. Till att börja med måste alla EU-länder leva upp till det som redan nu krävs, t.ex. vad gäller underskott i de statliga finanserna.

Andra som bloggar om ansvar, tillväxt och konkurrenskraft; Peter Andersson, Staffan Danielsson, Håkan Larsson, Kent Persson,

Aftonbladet, DN, Svd,

För övrigt kan du läsa om Europadagen på europaportalen. Den har firats på flera platser i landet; i bl.a. Stockholm som i Haninge.

Inga kommentarer: