tisdag 25 maj 2010

Minskad arbetslöshet hävdar Arbetsförmedlingen

Minskad arbetslöshet enligt Arbetsförmedlingen eftersom antalet inskrivna personer hos dem minskat jämfört med motsvarande tid föregående år. Och föregående vecka. Det är också helt klart enligt Arbetsförmedlingen att antalet nya platser som, anmäldes till förmedlingen var nästan 5 000 fler i år jämfört med motsvarande vecka förra året.

SCB trumpetar ut att arbetslösheten ökat med 80 000 personer april i år jämfört med april ifjol. Olle Holmgren, analytiker på SEB, tror att den oväntat höga arbetslöshetssiffran till stor del kan förklaras av att många heltidsstuderande nu kommer ut och söker jobb över sommaren.

Både Af och SCB har rätt enligt de definitioner som de själva valt att använda. DN klarar ut begreppen.

Och i den politiska bloggvärlden används nu de olika statistikresultaten för att närmast slå varandra i huvudet med. Nåja, mest är det företrädare för de rödgröna som hittills gett sig ut och kommenterat siffrorna. Men att slåss om olika statistiska utfall ger väl ingen arbetslös ett arbete. Eller gör det mer möjligt för ett företag att utvecklas och skapa nya jobb. Eller att nya företag skapas och som kan ge människor arbete. Politisk retorik på låg nivå. Ta arbetslösheten på allvar!

Självfallet måste regeringen ta allvarligt på arbetslöshetssiffrorna. Arbetslinjen måste fullföljas och då gäller att ingen möda lämnas oprövad för att skapa nya arbetstillfällen och/eller att stimulera arbetslösa till arbete. Mycken tid och kraft har ägnats det sistnämnda. Nu måste regeringen släppa loss de krafter som skapar ny jobb.

DN, Expressen, Svd,

Inga kommentarer: