söndag 16 maj 2010

Sverige sitter på staket - friheten från euron finns dock inte

EU-kommissionen föreslår att de ska ha insyn i medlemsländernas budgetar. Nationella politiker protesterar.

DNs ledare idag resonerar kring detta på mycket tänkvärt sett. Självfallet måste EU stärka kontrollen över hur medlemmarna lever upp till det som man lovat varandra. Formerna för kontrollen kan naturligtvis diskuteras men inte om kontrollen måste skärpas. Naturligtvis måste också ett land som inte följer det gemensamma beslutet på något sätt få känna av det.

Och i söndagskrönika skriver Peter Wolodarski bl.a. den som analyserar de bakomliggande motiven (statsminister Reinefledt och Mona Sahlins distanserande till euron häromdagen i SVTs Agenda, trots att båda företräder partier som förordade ett "JA" i folkomröstningen) inser att de handlar mer om svensk inrikespolitik än ett engagemang för Europas bästa........ De som gör gällande att det svenska nejet till euron räddat oss från Greklandskrisen talar mot bättre vetande. Stockholmsbörsen tillhör de Europabörser som backat rejält på sistone, trots att vi behållit kronan.

En som skriver rakt på vad det hela handlar om är Rolf Gustavsson. Han skriver i sin krönika att "Det är visserligen sant att Sverige inte ingår i den gemensamma valutan euro. Icke desto mindre ingår Sverige i EMU och följer dess konvergenskrav, till och med bättre än flertalet euroländer........ Vi har full frihet att på egen hand föra den politik som förpliktelserna i EU ålägger oss."

EU är inrikespolitik. Därom vet bl.a. vi som är förtroendevalda i kommuner och landsting/regioner. Cirka 60% av en kommunal dagordning hänger direkt eller indirekt samman med EU och Sveriges medlemsskap i unionen. Det vore klädsamt att också landets statsminister och ledaren i största oppositionspartiet låter allmänheten få ta del av att EU är en del av svensk politik, inrikespolitik inte minst.

Gunnar Hökmark, Rasmus Jonlund, Jonas Sjöstedt, Johan Westerholm,

Aftonbladet, DN, Svd,

För övrigt så kan meddelas att Dawit Isaak fortfarande sitter felaktigt fängslad. Det har han gjort i 3157 dagar.

Inga kommentarer: