lördag 22 maj 2010

Alliansen behöver skärpa jämställdhetspolitiken

Männen har mer makt och inflytande, tjänar mer, äger mer, i Sverige finns få kvinnliga företagare och inte minst har Sverige en av världens mest könsuppdelade arbetsmarknader. För jämställdhetspolitiken finns alltså rejäla saker att ta itu med.

Alliansregeringens jämställdhetsgrupp har nu presenterat sina förslag. Det är tio punkter, mer allmän än konkreta reformförslag, även om några sådana finns. Jag saknar t.ex. förslaget om jämställdhetskontrakt för fler kvinnliga chefer i statliga tjänst, som framfördes för en tid sedan från ledande kvinnliga företrädare för allianspartierna. Alliansledningen behöver skärpa jämställdhetspolitiken när de slutliga förslagen ska presentera, för det behövs.

Alliansregeringen har gjort ett antal stora reformer som ur jämställdhetsperspektiv är nästan revolutionerande; jobbskatteavdraget och RUT. Jobbskatteavdraget gynna låg- och mellaninkomsttagarna och i de inkomstskikten finns många kvinnor. RUT-avdraget, därför att det dels gynnar kvinnligt företagande, dels skapar bättre möjligheter för många hushåll att få vardagspusslet att gå ihop. I arbetet med EU 2020 driver också Sverige på för att få in jämställdhetsperspektivet. I juni får vi se om det blivit framgång. Arbetet med att få fler kvinnliga företagare, t. ex.fortsatta insatser för att främja mångfald bland välfärdsaktörerna, är också bra.

Pekpinnarna till oss i kommuner gillar jag inte. Om staten tycker att vi gör för lite, använd lagstiftningsverktyget. Låt bli att peka och tala om vad och hur vi ska göra. Fortsätt gärna att stimulera oss, som t.ex. Hållbar jämställdhet, men själva politiken i kommuner och landsting ska vi utforma själva. Så gör vi i Haninge där vi nu arbetar för att ta fram ett nytt program för vårt långsiktiga jämställdhetsarbete. I arbetet finns politiken och de fackliga organisationerna runt samma bord.

En sak är i alla fall säker: Det politiska samtalet i allmänhet, och det angelägna samtalet om jämställdhet, främjas inte av den ton som präglar Göran Skytte i dagens Svd. Härom har jag definitivt inga problem att instämma i vad Peter Andersson (usla personangrepp) och Kent Persson (ett plumpt personligt påhopp som inte hör hemma i det demokratiska samtalet) idag skriver.

Genusnytt, Jacob Lundgren,

Aftonbladet, DN, GP, Svd,

För övrigt vill jag referera till en opinionsundersökning som säkert glädjer alliansföreträdare: Alliansregeringen har en majoritet bakom sig när de säger att de bättre än de rödgröna kan hantera svåra ekonomiska kriser. 54% tror på en borgerliga regering och endast 29% på en rödgrön regering. 16% vet inte. SIFO konstaterar detta i en undersökning på uppdrag av TT.

Inga kommentarer: