lördag 29 maj 2010

Mutaffären i Kriminalvården förskräcker

En förundersökning har inletts om mutbrott mot en toppchef inom Kriminalvården. Bakgrunden är en rapport från Riksrevisionen som visat att flera upphandlingar inte gått rätt till. Generaldirektören Lars Nylén får också hård kritik i rapporten. Försvårat insyn och kontroll av miljonaffärerna är det som han anklagas han för.

Ett exempel är att avtal slutits utan regeringens godkännande och som binder upp myndigheten till kostnader som motsvarar ett hyreskontrakt på 25 år. Det är alltså inte bara en intern oreda och bristande kontroll. Det handlar också om att myndigheten brustit i relationerna till regeringen. Här har regeringen men kanske också konstitutionsutskottet i riksdagen, en fråga att ta tag i.

Det är mycket allvarligt att en generaldirekör beskylls för att försvåra insyn och kontroll av verksamheten. För tre år sedan kom Riksrevisionen med mycket hård kritik, men intet hänt. Den rapporten borde ha lett till skärpt kontroll av hur upphandlingsverksamheten ska skötas och hur den interna kontrollen ska utövas. Att intet kraftfullt hänt visas tyvärr tydligt i den senaste rapporten. Här har generaldirektören ett eget och personligt ansvar, tycker jag.

Hanteringen av offentliga medel ska skötas efter konstens alla regler och med största möjliga effektivitet. Det har skattebetalarna rätt att kräva. Det som synes hänt inom Kriminalvården förskräcker. Här kan det finnas anledning för regeringen att också gripa in. Efter den rättsliga prövningen förstås.

Inga kommentarer: