onsdag 26 maj 2010

Gordon Brown, Anders Borg och finanskriser

Finanskrisen handlar i flesta fall om dålig nationell ekonomisk politik, eller avsaknad av sådan politik. Och skylla på euron kan vi inte heller göra, varken Sverige eller EU sammantaget. Istället bör svenska politiker ta sig en rejäl funderare på om inte också Sverige borde bli fullvärdig medlem i euro-gruppen.

Sverige har kommit lindrigt ur finanskrisen om vi jämför med många andra länder. Peter Wolodarski tycker att vi ska ”Ge Borg ett erkännande”. Ett tecken på detta är bl.a. att flera EU-länder nu genomför eller förbereder sparpaket av varierande storlek. I går berättade t.ex. den nya regeringen i Storbritannien om ett sparpaket på 6,25 miljarder pund. En som inte kommer att sakna den fd brittiske premiärministern är Anders Borg.

Även om vi själva klarar oss från direkta sparpaket så går vi ändå inte säkra. För när omvärlden och våra handelspartners drabbas av sparpaket så drabbas vi genom att exporten kan minska. Det kan också kännas.

Vårens kronkurs har lovat gott inför semestertider. Men nu har kanske den ”lyckan” vänt. Kronan åker berg- och dalbana. Så det kan stunda kärvare tider också här hemma. Lyckan är väl i så fall att allmänheten har större tilltro till Alliansregeringens förmåga att hantera ekonomin och krisen än de rödgrönas.

EU-ledningen börjar också nu samla sig till förebyggande åtgärder inför eventuellt framtida finanskriser. EU-kommissionen föreslår en bankavgift så nästa gång en bankkris slår till ska det bli bankerna själva som ska få ta notan. När EU:s stats- och regeringschefer träffas i mitten av juni ska de diskutera förslaget. Syftet är att EU ska söka inta en gemensam ståndpunkt till G20-mötet i Toronto som äger rum i slutet av juni. Men fler åtgärder blir nödvändiga för att EU och euro-gruppen ska fungera som det är tänkt.

Mats Engström, Dick Erixon, Olle Schmidt, Tokmoderaten,

Aftonbladet, DN, Svd,

Inga kommentarer: