måndag 24 maj 2010

Tillväxthämmande skatter - Stockholmsregionen motor i tillväxten

Stockholmsregionen betraktas med rätta som landets tillväxtmotor. Senast manifesterat i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010. Ambitionerna för framtiden är stora: Vi ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Därom tycks det finnas en mycket bred politisk enighet i regionen.

Ja, så länge det handlar om visioner, men inte när det gäller konkreta insatser. De rödgrönas skatteförslag rullar in stora stenblock på vägen som inte leder till Europas mest attraktiva storstadsregion. Tvärtom. Lägger stora hinder i vägen som leder någon annanstans: ökade kostnader för arbetsgivare att ge unga arbete, avskaffat avdrag för hushållsnära tjänster, återinförd fastighetsskatt, ny skatt på sparade förmögenheter ……..

Idag publicerar Per Ankersjö ett upprop från allianspartiernas gruppledarna i Stocksholms stadhus. Gruppledarna skriver bl.a.: Om Stockholm ska kunna fortsätta växa så har inte Stockholm råd med vänsterpartiernas extra skatter. Allians för Stockholm accepterar inte vänsterpartiernas stockholmsfientlighet. Nu startar vi ett upprop mot vänsterpartiernas stockholmsfientliga politik.

Det är inte bara i Stockholm som allianspartierna måste reagera emot de rödgrönas skatteförslag. Stockholmsregionen, ja landets utveckling är inte betjänta av de rödgrönas skattehöjningar. Istället motverkar de rödgrönas skatteförslag en långsiktig utveckling av Hela Sverige.

Bloggare om Stockholm, skatter, tillväxt mm är bl.a. Per Ankersjö, Mats Engström, Johan Linander,

DN, Focus, Svd,

Inga kommentarer: