fredag 7 maj 2010

Guldklövern till NynäsAkuten

Idag var jag hos NynäsAkuten. Det var två skäl till detta; jag ville veta mera om verksamheten och att överlämna Centerpartiets Guldklöver med "tillhörande" tårta.

Vår motivering lyder: ”Centerpartiet överlämnar till NynäsAkuten partiets guldklöver och diplom. Guldklövern delas ut till medborgare och företag som har gjort något extra. Och det har personalen på NynäsAkuten gjort, inte minst när det gäller bemötandet av patienterna. Detta vill vi i Centerpartiet naturligtvis uppmärksamma och visa vår uppskattning för”.

För Centerpartiet är medborgarnas vårdval viktigt eftersom makten ska förflyttas till patienten, kalla det gärna konsumentmakt i hälso- och sjukvården. Men vi vill samtidigt ta till oss av kritiken att vården inte får bli ren ”business” och att de med största vårdbehovet verkligen får vård.

Det får inte bli ”löpande band” sjukvård där varje patientbesök inte får ta mer än några minuter. Det är därför vi föreslagit att ersättningen från landstinget till vårdcentralerna mer måste viktas in på patienter med svåra diagnoser och multisjuka och att alla skall ha rätt till ett besök på minst ”en kvart”.

Intressant och lärorikt besök. Det gav mig flera frågeställningar att ta med mig när vi nu ska utveckla Vårdval Stockholm. Bl.a. om behovet av ökad samverkan mellan primärvården, psykiatrin, socialtjänsten och tex. beroendevården. Folkhälsofrågorna betydelse och behovet av samarbete är också viktigt. Ersättningssystemet till vårdcentralerna måste därför ses över och ta sådana hänsyn.

Andra bloggare om vården; Per Ankersjö, Röda Berget, Catharina Elmsäter Svärd, Olov Lindquvist, Sanna Rayman, Birgitta Rydberg,

DN,

Inga kommentarer: