tisdag 4 maj 2010

Leve kulturen - i politiken!

Kultur i alla dess former berör och upprör. Och berikar många människor; utövare, betraktare som publik. I tidevarv av tillväxt spelar kulturen en viktig roll. Och kulturen blir allt viktigare i tillväxtprogram som kommuner, landsting och regioner utarbetar, diskuterar och processar.

Men i partiernas arbete saknas kulturpolitiken. Alliansregeringen har inte på något markant sätt lyft kulturfrågorna. En kulturpolitisk arbetsgrupp finns dock. Och en redovisning finns på regeringens hemsida av vad som utträttats. Inte heller de rödgröna budgetalternativ lyfter kulturen trots vad som förespeglades för en tid sedan. Här har alla kulturvänner viktiga uppgifter att driva på, bilda opinion i smått som stort.

Visst borde kulturen bli en viktig fråga i årets alla tre val. Därom bloggade jag tidigare i år. Så när alliansens kulturgrupp och de rödgrönas grupp presenterar sina förslag kanske debatten kan ta ny fart. Hoppas gör jag.

Bloggare om kultur HBT-sossen, HBT-sossen 2, Mats Johansson, Stefan Nilsson, Raymond Pettersson, Jasenko Selimovic´, Politometern
Aftonbladet, DN, SR, Svd,

För övrigt hoppas jag att Svenska Fotbollsförbundet tar sitt förnuft till fånga och berättar om hur det totala styrelsearvodet på 780 000 kronor fördelas inom förbundsstyrelsen. Det har skattebetalarna och alla andra rätt att få veta eftersom förbundet får ett statligt stöd på 22 miljoner kronor per år.

2 kommentarer:

Catrin Mattsson sa...

Tack vare alliansregeringen har för första gången kultur- och näringspoltiken haft ett nära samarbete. Detta har bl a resulterat i en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Handlingsplanen följs av en satsning på totalt 73 miljoner kronor.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/62/05/b0159c17.pdf

Raymond Svensson sa...

Tack Catrin, visst är det bra att departamenten arbetar tillsammans. Det är alltid bra med samarbete, det betyder ju att man slipper "göra samma arbete".

Kulturpolitiken är dock vidare än att kommersialisera det som går. Och här finns mycket att göra. Många väntar ju på "portföljen" som tycks dröja. Synd.