fredag 7 maj 2010

Ändra grundlagen - på grund av EU? Tack vare EU?

SNS Demokratiråd publicerar idag på DN Debatt en artikel om hur svensk politik och demokrati förändrats till följd av EU-medlemsskapet. Tänkvärt.

Deras första huvudsakliga slutsats är att "EU-medlemskapet i flera avseenden lämnat bestående avtryck i hur svensk politik och demokrati organiseras och bedrivs. Deras andra huvudsakliga slutsats är att "Sverige idag lider av en brist på reformer och strategier för att möta medlemskapets effekter på svensk demokrati och politik."

Ett av författarnas förslag är att riksdagen bör skriva om grundlagen så att den bättre speglar de konstitutionella följderna av medlemskapet än dagens EU-paragraf och den grundlagsändring som väntas antas till hösten. Listan därutöver innehåller åtta andra förslag på önskvärda reformer. Partierna rekommenderas t.ex. att lyfta EU-frågorna även mellan valen till Europaparlamentet.

En annan slutsats är att "Partipolitiken har endast påverkats i begränsad utsträckning av EU."
............ Det svenska partisystemet har tagit mycket litet intryck av medlemskapet och relationerna med systerpartier i Europa.

Så sant, så sant. Även om det jämfört med tiden före medlemsskapet har blivit mer av europeiskt utbyte och engagemang i europeiska partier/nätverk. Här finns ett klart förbättringsområde för de svenska partier. Och jag hoppas att dagens unga politiker tar sig tid och använder energi till att bygga europeiska, ja gärna internationella nätverk. Flera gör det redan, men det finns utrymme för fler. Lokal- och regionpolitiker kan också utveckla sitt europeiska kontaktnät. Tex. inom ramen för EU:s vänortsutbyte.

Ska bli intressant att se vilken effekt artikeln och rapporten får i det kommande politiska samtalet om EU-samarbete.

Andra bloggare om EU-samarbetet; Mats Engström, Anna Kinberg Batra, Cecilia Malmberg, Politikerbloggen, Politometern,

Aftonbladet, DN, Svd, Svd 2,

För övrigt synes i skrivande stund Storbritannien att byta regering. Oavsett vem/vilka som bildar regering kommer det brittiska folket att få uppleva stora förändringar. Ty den brittiska ekonomin är minst sagt i ett mycket bekymmersamt läge.

Inga kommentarer: