måndag 17 maj 2010

Sex viktiga mål för Centerpartiet - tar sats inför 2020

Centerpartiet har haft förtroenderåd idag. Maud Olofsson presenterade sex mål som Centerpartiet vill att Sverige ska ha uppnått inom tio år, år 2020.

Sex drömmar för fler företag och nya jobb, ledande insatser för bättre klimat och hälsa, ökad jämställdhet bättre utbildning, starkare samhällsekonomi och ökad global konkurrenskraft.

Sverige ska
* ha världens bäst utbildade befolkning
* vara bland de tre bästa länderna i EU när det gäller tillväxtföretagande
* ha lägst klimatpåverkan per person av alla industriländer
* ha ekonomisk tillväxt i alla arbetsmarknadsregioner
* ha världens bästa folkhälsa
* ha jämställd fördelning mellan kvinnor och män av löner och förmögenhet

Bra att ha mål att ta sikte på. Det känns bra med dessa budskap inför kampanjen som startar idag. Utan företag och växande företag är det inte möjligt att utveckla välfärdssamhället.

Per Ankersjö, Erika Hedblom, Erik Laakso, Martin Moberg, Magnus Persson, Tokmoderaten,

Aftonbladet, SVT,

Inga kommentarer: