fredag 21 maj 2010

Sjukskrivna mer aktiva - följd av nya rehabkedjan

Riksrevisionens rapport om sjukskrivningsprocessen ger både ris och ros. Ris för främst tiden mellan beslut och ikraftträdandet. ”Regeringen gav inte försäkringskassan tillräckliga förutsättningar att införa rehabiliteringskedjan på ett bra sätt.”

Riksrevisionen konstaterar bl.a. att individerna många gånger varit drivande i sjukfallet som en följd av tidsgränserna i regelverket. Och det är väl bra att människor bli mer engagerade och vill återgå till arbetet eller på annat sätt ordna sin långsiktiga försörjning. Med tidigare system var man ju "gömd" bland alla förtidspensioneringar. Riksrevisonen ger ros i form av denna sammanfattning: Sammantaget bedömer Riksrevisionen att sjukskrivningsprocessen blivit mer aktiv och att insatser görs tidigare än innan rehabiliteringskedjan och de andra regeländringarna infördes .

Kent Persson (M) skriver bl.a. med anledning av hur utvecklingen varit och läget såg ut när Alliansregeringen tog över: Vissa saker måste bara göras. Förändringarna av stödet och rehabiliteringen av sjuka är en sådan sak. I grunden handlade det om att förändra ett system som själv insjuknat. Den förra regeringen såg problemen med vågade vare sig ställa diagnosen eller än mindre göra något åt problemen. Istället valde man att skicka människor enkel väg utan återvändo rakt ut i förtidspension. 140 personer om dagen i 12 år. En kall och cynisk politik. Den rödgröna oppositionen tycker att principen är fel om att satsa på sjuka människor så de blir friska och kan arbeta till 100% av sin förmåga. För mig och många en obegriplig inställning. Människor som inte kan arbeta och har starkt bärande skäl för detta ska naturligtvis inte ställas på bar backe eller skickas till kommunerna och få försörjningsstöd.

PJ Anders Linder, Svd, kommenterar rapporten bl.a. på följande sätt: I början av 2000-talet var Europas friskaste folk också det mest sjukskrivna. Nu är läget rimligare. När historien skrivs om mandatperioden 2006–2010 kommer reformerna i socialförsäkringen att framstå som en av de allra viktigaste insatserna. En del drevs igenom under alltför stor hast men utan förändring hade välfärdsstaten kollapsat.

Debatten har varit hätsk om de nya sjukskrivningsreglerna. Enskilda människor har också hamnat i kläm och det har naturligtvis inte vara syftet. Istället har ambitionerna varit att få sjuka människor friska och ge dem en möjlighet att i ordnade och förutsägbara former, se fram mot sin rehabilitering. Men nu finns bra underlag för ett samtal, vi måste ju inte debattera från nedgrävda skyttegravar.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Det är bra om denna utredningen kan samla största möjliga majoritet för sina förslag. Människors trygghet och vårt gemensammas behov av långsiktigt hållbara, och förutsägbara inte minst, socialförsäkringssytem måste vara viktigare än att politiken slamrar i dörrarna därför att de hellre söker konflikt än gemensamma tag.

Läs också vad tex. skrivits av Mattias Johansson, Roger Jönsson, Johan Westerholm,

Aftonbladet, DN,

För övrigt gläds jag mycket åt att Lennart Levi, riksdagsledamot (C) igår fyllde 80 år och uppvaktades med bl.a. ett årligt vetenskapligt pris, Skandias Lennart Levi-pris för hälsofrämjande forskning. Gåvan överlämnades vid en mottagning i Riksdagshuset av försäkringsbolaget Skandias kommunikationschef Hans G Svensson.

Inga kommentarer: