måndag 17 maj 2010

Vi satsar på personalen - rökfri arbetstid i Haninge kommun

I budgeten för 2011 satsar kommunledningen bl.a. på personalen. Vi tar viktiga steg i att förverkliga devisen "Haninge är Sveriges bästa kommunala arbetsgivare och bedriver Sveriges bästa verksamhet". Ett chefs- och ledarskapsprogram sjösätts redan i år och nästa år går vi vidare med att varje medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Förebyggande och ett aktivt arbetsmiljöarbete är också led i kommunledningens personalpolitik.

Redan år tas ett viktigt steg i att skapa en bra arbetsmiljö och satsa på medarbetarnas hälsa: Rökfri arbetstid inför from första juli.

Kommunen värnar både om medarbetarnas egna och andras hälsa genom att ha rökfri arbetstid. Både arbetsgivare och medarbetare har mycket att vinna på rökfri arbetstid.

Personalen är den viktigaste tillgången i verksamheten. Undersökningar visar att 3 av 4 rökare vill ha hjälp att sluta röka och merparten av de kommuner som infört rökfri arbetstid erbjuder sina anställda avvänjningsstöd.

Rökfri arbetstid handlar också om

* förbättrad arbetsmiljö - att minska risken för att anställda ska utsättas för rök i sin arbetsmiljö, brukare av kommunens tjänster ska slippa utsättas för rök.

* personalen är en förebild som t ex elever och barn möter kommunen i olika sammanhang -

* en trovärdighetsfråga - landsting och kommuner arbetar många gånger med hälsofrågor. Det är eftersträvansvärt att personalen avspeglar det.

* lokaler, utrustning och material utan röklukt.

Aftonbladet, DN

Inga kommentarer: