onsdag 19 maj 2010

Förbifart Stockholm - utan tvekan behövd?

I Svd presenteras idag siffror om Förbifart Stockholm; löser den dagens och framtidens behov. Enligt Trafikverkets egna prognoser kan Förbifart Stockholm vara överbelastad redan 10-15 år efter invigningen.

Det innebär en risk för köer och långsamma resor, särskilt för busstrafiken. För att undvika trafikstockning i tunneln kommer det att behövas trafikreglering vid Förbifartens påfarter. Trafikverket vill i så fall använda så kallad rampstyrning, trafikljus som släpper på trafik i olika takt beroende på hur trångt det är på Förbifarten. På så sätt räknar man med att helt undvika köer.

Det är naturligtvis viktigt att ta upp den diskussionen. Samtidigt måste dagens trafikinfarkt hanteras så att den på lite längre sikt löses upp.

Att folkomrösta om Förbifarten är ingen lösning. Åtminstone inte på trafikinfarkten. Möjligtvis på den rödgröna oenigheten i en central fråga för hela regionen.

Svd,

Inga kommentarer: