torsdag 20 maj 2010

Statsministrarna genom tiderna - alla dessa män

22 statsministrar har Sverige haft under 100 år. Alla män. Om detta faktum mm har nu utgivits en samling porträtt med Per T Olhlsson och Mats Bergstrand som redaktörer.

Hanne Kjöller skriver i dagens DN att frågan är "varför vi aldrig haft en kvinnlig statsminister, eller vad som utifrån berättelsen om de 22 herrarna förklarar det, var det bara historieprofessorn Christina Florin tycktes intressera sig för."

Ingen av de närvarande fd statsministrarna Göran Persson, Ingvar Carlsson eller Ola Ullsten reagerade på detta faktum. Intressant att notera. De om några, förutom sina egna "statsministerkollegor", borde ju kunna berätta om varför det har varit så. Synd att de inte tog chansen och berätta varför och hur det kan komma sig. Det hade varit nyttiga inblickar om hur det går till. Längst upp i den politiska eliten. Där jämställdheten inte nått fram, än.

Det finns ju också andra perspektiv på statsministrarna genom tiderna. Sedan EU-inträdet har rollen förändrats avsevärt. Europeiska Rådet, statsministrarna i EUs medlemsländer (i huvudsak), har ju fått en mycket större makt jämfört med sina företrädare. Det betyder att den svenske statsministerna fattar avgörande beslut i ett EU-forum som saknar öppenhet och insyn. Och denna arena har fått mer och mer makt. Sedan Lissabonfördraget trätt i kraft dessutom en ny och ständig ordförande. Peter Wolodarski, skriver i Dagens DN att "Den förändringen av statsministerrollen är djupt problematisk". Trots all samordning som sker behöver den frågeställningen ställas under diskussion. Och inte bara i relation till regeringens övriga ledamöter. utan kanske än mer riksdagen.

Visst är det europeiska samarbetet genom EU värt att stärka. Samtidigt är det mycket viktigt att samarbetet blir mer öppet. Sverige har varit pådrivande i den utveckling som varit sedan mitten av 1990-talet mot mer öppenhet.

Helle Klein,

Aftonbladet, Aftonbladet 2, Svd,

För övrigt kan konstateras att Dawit Isaak, journalist med svenskt medborgarskap, sitter fortfarande helt felaktigt fängslad i Eritrea. 3160 dagar har nu han suttit inspärrad. Regeringen måste öka trycket. Nyttja EU-medlemskapet!

Inga kommentarer: