lördag 1 maj 2010

Har Mona hört talas om EU?

Jag har läst Monas 1a majtal. Intet ord om EU-samarbete, varken positivt eller negativt. Hon tycks inte heller vara ensam om att inte tala om EU-samarbetet. Oppositionsrådet Robert Noord, Haninge, har också lyckats med detsamma.

Blir brydd, ja smått upprörd. Har inte (S) några ambitioner i EU-samarbetet? Eller har man redan gett upp EU-samarbetet på regeringsmaktens altare? Av en genomgång av de 968 beslut i riksdagens EU-nämnd under 2007 och 2008 visar det sig att socialdemokraterna ställt upp bakom Alliansregeringen ståndpunkter i nio fall av tio. (V) och (MP) avviker i vart fjärde fall. Eller är det krisen i Grekland som gör att Mona Sahlin inte tar upp EU-samarbetet?

Det är klart att man blir fundersam. Inte ens bland de egna vallokomotiven finns någon utrikespolitisk talesperson, än mindre EU-talesperson. Inte kan väl (S) bara lämna över EU-frågorna till Hans Linde (V) eller Jens Holm (MP), hoppas jag.

Arvet från tidigare (S)-ledare om den svenska socialdemokratin som en del av en internationell rörelse har tydligen glömts bort. Medvetet, eftersom ett 1a majtal rimligen borde varit föremål för samtal med många medarbetare innan det skrivs och framför allt framförs. Dvs vara väl genomtänkt, åtminstone till sina huvuddrag.

Europa behöver mer av samarbete. Inte mindre. Och en av utgångspunkterna bör naturligtvis vara EU 2020 och som nu ska sättas i verket, av alla medlemsländer utifrån både gemensamma och egna nationella förutsättningar. Den svenska socialdemokratin och dess ledare synes inte ha någon uppfattning om detta samarbete och riktningen för framtiden. Minst sagt bekymmersamt.

Några som bloggar om Europa: Europaportalen, Lena Ek, Gunnar Hökmark, Mattias Jonsson, Johan Linander, Jonas Sjöstedt,

Aftonbladet, DN, Svd,

Inga kommentarer: