tisdag 11 maj 2010

Haninge förstärker verksamheterna med 123 miljoner i budgeten för 2011

Jämfört med i år satsar Haninge kommun ytterligare 123 miljoner kronor i budgeten för 2011. Bl.a. innehåller budgeten:
- Skolpengen höjs och kommunen satsar på ett offensivt miljö- och klimatarbete.
- 40 nya miljoner kronor läggs i budget för stöd till bl.a. familjer och personer med funktionshinder
- Vi bygger också en miljöverkstad och bildar naturreservat på Rudan.
- Drygt en halv miljard satsas på investeringar de kommande två åren
- Ljusningen i ekonomin gör att vi nu åter kan nyanställa och satsa på utbildning och kompetensutveckling för medarbetarna

Vi fortsätter att budgetera för ett överskott på minst två procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Det gör vi för att kunna hantera ekonomiska osäkerheter. Inte minst angeläget i en tid när internationella ekonomiska kriser härjar. Kommunledningen i Haninge är att lita på. Också i tider av internationell turbulens.

Andra bloggare om kommuner, ekonomi och budgetar; Edvin Alam, Gudrun Brunegård, Adam Cwejman, Martin Moberg, Johan Westerholm,

Inga kommentarer: