söndag 30 maj 2010

Enklare regler behövs - regeringen måste öka tempot

Häromdagen skrev jag att det måste vara enkelt, roligt och lönsamt att driva företag. Lagstiftningen har mycket gjort för att skapa sunda konkurrensregler, bättre miljöskydd, bra arbetsmiljö osv. Men det är inte lika lätt att skriva lagar som går att hantera på ett bra och samtidigt enkelt sätt. Det går dock om viljan finns.

Alliansregeringens arbete med regelförenklingar är därför viktigt. Sedan 2006 har företagens administrativa kostnader för 2010 sammantaget minskat med 7,3 %. Det motsvarar drygt 7 miljarder kronor i minskade årliga kostnader för företagen

Regeringen har haft som mål att minska regelverket med 25%. I en debattartikel beskriver regeringsföreträdare varför inte detta mål uppnåtts:

1) Ett viktigt skäl är att ca 53 procent av regelbördan har sin grund i EU-regler. För att nå framgång nationellt krävs att kraftfulla förenklingsåtgärder vidtas på EU-nivå.
2) Ett annat viktigt skäl är att vi trots ett konkurrenskraftigt utgångsläge har haft högt ställda mål och att vi har ett tuffare mätsätt än andra länder
3) Den svenska regelgivningsprocessen, med regelgivare på flera olika nivåer, medför vidare att det tar tid att utarbeta förenklingsförslag och det tar därför också tid för förslagen att slå igenom i företagens vardag.

Visst kan detta vara skäl som försvårat eller stoppat upp regelförenklingsarbetet. Men det är ju ändå politiken som styr, t.ex. regeringens egna lagstiftningsarbete. Så det gäller att öka tempot!

Det gäller också att t.ex. öka nyföretagandet. Centerpartiets rapport har en hel del angelägna och bra förslag:

- Sänkt åldersgräns för starta eget-bidraget.
- Arbetsgivaravgifter och egenavgifter behöver sänkas för alla företag.
- Inför ett riskkapitalavdrag så att det bli lättare att starta företag.
- Entreprenörskap på schemat.
- Inkludera IT-hjälp i hemmet i HUS-avdraget.
- Generösa mikrolån genom ALMI.

Här finns det en hel del matnyttigt som vi kan samtala om. Inte minst i umgänget med företagarnas egna organisationer. De brukar ju ha en hel del viktiga saker att säga.

Intressant?

Per Ankersjö, Johan Hedin, Helen Törnqvist,
DN, Dagens Industri, PJ Anders Linder Svd, Svd,

Inga kommentarer: