måndag 10 maj 2010

Ingen flygplats i Ormsta


Imorgon ska Stockholms läns landstingsfullmäktige, SLL, diskutera och beslut om den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010. Ambitionerna är höga "Så blir vi Europas mest attraktiva storstadsregion".

Bland många ideér och förslag finns ett avsnitt som handlar om allmänflygplatser: Kommunerna i länet föreslås bilda ett regionalt flygplatsbolag, kanske också SLL ska vara med, för finansering och samordning. Och sedan står det också att en markreservation bör bl.a. göras för en eventuell flygplats i Ormsta, Haninge.

Författarna torde vara väl medvetna om att det finns en mycket bred majoritet i Haninge kommun som avvisar en flygplats för allmänflyget inom kommunen. Det är alltså inte aktuellt att Haninge kommun inom överskådlig framtid kommer att arbeta med planläggning mm för en sådan flygplats. Och ändå uttalas det så bestämt i planen.

Må så vara att i tidigare regionala utvecklingsplaner att det var mycket top down styrning. Men med den gedigna process som föregått och förankring som skett av denna plan är det inte acceptabelt att försöka tvinga på Haninge kommun en flygplats. Det kastar ju bara en skugga över planen som i övrigt innehåller en rad bra saker. Regionens utveckling bygger på samverkan mellan många aktörer. Inte att landstinget ska styra och ställa och andra ska rätta sig därefter.
Andra bloggare om flygplatser och regional utveckling; Åsa Coenraads, Anders Johansson, Politometern

Inga kommentarer: