tisdag 25 maj 2010

Kärnkraften ett vågspel för investerare

Centerpartiet gjorde den historiska kompromissen förra året om att lämna sin tidigare ståndpunkt om att kärnkraften ska avvecklas. Och nu ska den kompromissen lotsas igenom riksdagen. Kärnkraftens lönsamhet är en central del i det genomförandet.

Kärnkraftens lönsamhet har ju varit mycket omdiskuterad. Utan direkta eller indirekta statliga subventioner har det av flera debattörer ifrågasatts om kärnkraften kan stå på helt egna ben och vinna investerares gunst. Den som beställer ett nytt kärnkraftverk ska ju lägga upp mellan 40 till 60 miljarder kronor.

Underrubriken ”Kärnkraften ett vågspel för investerare” redovisas i dagens DN den dagsaktuella situationen. Läsvärd!

Den brittiske energiprofessorn Stephen Thomas, hävdar att det är omöjligt att bygga ny kärnkraft utan statliga subventioner. Skälet för detta är att nu är elmarknaden utsatt för konkurrens.

Den brittiska storbanken Citygroup anser att det är ”extremt osannolikt att privata företag kommer att ta risken att bygga nya reaktorer utan stöd statligt stöd.”

Och andra hävdar motsatsen.

Riksdagen förväntas inom kort att ta bort kärntekniklagens förbud mot nya reaktorer. Utan skattebetalarnas subventioner ska nu marknaden hantera eventuella kärnkraftsreaktorer. Det ska intressant att följa den fortsatta diskussionen. Och den lär fortsätta fram tills i höst när riksdagen avses fatta sitt beslut.

Energifrågorna är centrala i ett samhälle som ska gå en långsiktigt hållbar framtid till mötes. Och i den framtiden kan kärnkraften bara vara en parentes. Frågan är bara hur lång den parentesen får bli.

Bloggare om energi och kärnkraft mm Jens Holm, Katarina Nyberg Finn,

DN, Svd, Svd 2,

Inga kommentarer: