torsdag 6 maj 2010

Ända in i kaklet - dags för (C) att profilera och moblisera

Hela Sverige ska leva! En paroll som länge var adopterad av Centerpartiet. I det allmänna opinionsarbetet synes den inte längre vara viktig. Men det finns alla skäl för medlemmar och företrädare i kommuner och landsting/regioner återerövra parollen. Och att ge "Hela Sverige ska leva" konkret innebörd.

Begreppet "decentralisering" är minst lika viktigt. Det borde kunna bli ett nygammalt samlingsnamn om vad Centerpartiet vill: låta människor få mer att säga till i vardagen genom konsumentmakt i välfärden (valfrihetssystem), i kommuner och landsting; att småföretagen ska gynnas pga av att det är där som de nya jobben skapas, "stad och land, handihand" osv.

"Hela Sverige ska leva"och "decentralisering" skulle mycket väl fungera; nygamla begrepp ihopkopplade med nya förslag på lösningar om framtidens utmaningar. Det skulle i så fall kunna få gamla centerväljare/sympatisörer att återvända samtidigt som budskapet anpassas till de utmaningar som vi tycker landet står inför, dvs appellera till nya väljargrupper.

Demoskops senaste opinionsundersökning är ingen munter läsning. Visst för tre allianspartier finns det anledning att glädjas, men inte för oss centerföreträdare. Enskilda opinionsmätningar ska kanske inte åsättas alltför stor tyngd. Men för (C) handlar det om att de flesta mätningar senare tid, visar på mycket låga nivåer hos allmänheten. Det borde bekymra.

Över fyra månader återstår till valen den 19 september. Det kan hända mycket under den tiden. Och mycket måste hända. För Centerpartiet är det särskilt viktigt att fokusera på profilering av det egna valbudskapet, samtidigt som vi också tar ansvar för det som alliansregeringen uppnått och planerar.

Andra bloggare som skriver är Per Ankersjö, Alexandra Anstrell, Pär Gustafsson, Kent Persson, Johan Pettersson, Per Pettersson,

Aftonbladet, Expressen, Svd,

Inga kommentarer: