onsdag 12 maj 2010

Avtal klart för Kommunal

Nu är det klart också med avtalet mellan kommuner, landsting på ena sidan och Kommunal på den andra. Det känns bra. Även om det kan kosta på. Men har man ordning i den kommunala ekonomin, så bör vi klara avtalet.

Avtalet löper över två år och ger löneökningar på i snitt 970 kronor under avtalsperioden, vilket motsvarar 4,65 procent. Kostnadsökningen för arbetsgivarna beräknas till 3,85 procent. Skillnaden mellan löneökningsnivån och kostnadsnivån beror på att överenskommelsen innehåller flera åtgärder som sänker arbetsgivarnas totala kostnad för avtalet.

Tre saker tycker jag det är glädjande att finns med i avtalet:
1) att parterna är överens om att jämställdhetsarbetet måste skärpas. Ett Jämställdhetsråd ska inrättas och föreslå aktiva åtgärder i syfte att uppnå ett mer jämställt arbetsliv.

2) ambitionerna är att öka antalet heltidsanställningar och/eller skapa förutsättningar för önskad sysselsättningsgrad. En partssammansatt grupp ska tillsättas för att se över nuläget.

3) en principöverenskommelse har träffats om ett omställningsavtal och som bl.a. innebär att avtalet om avgångsförmåner (AGF-KL) ska avvecklas. Aktiva insatser ska erbjudas medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist i syft är att öka deras möjligheter att få ett nytt arbete.

DN, Dagens Samhälle, Kommunalarbetaren, LO-tidningen, Svd,

För övrigt kan jag konstatera att stadsdirektören i Solna kommun, Sune Reinhold, avgår som ledamot i arenabolagen. Borde det inte vara så att han lämnade anställningen som stadsdirektör med tanke på hur omdömet måste anses ha brustit som kommunens främste företrädare gentemot bl.a. företag som ingår i arenabolagens sfär?

Inga kommentarer: