måndag 31 maj 2010

Rätt eller fel med EU-skatt - bra med diskussion

Sverige måste motsätta sig utvecklingen mot ökad centralism inom EU. Det skriver riksdagsledamoten Karl Sigfrid (M) och Mats Persson, chef för tankesmedjan Open Europe idag på SVd Brännpunkt. På längre sikt kan det inom eurozonen bli en gemensam budgetpolitik.

Sverige utanför eurozonen skulle få uppleva ett politiskt tryck att ansluta sig till den gemensamma finanspolitiken. Ett gigantiskt europeiskt skatteutjämningssystem är en möjlighet som de pekar på. Slutsatsen, enligt författarna, är att en gemensam finanspolitik är oacceptabel, demokratiskt som ekonomiskt.

EU har redan nu problem med legitimiteten. Utan stora reformer för större öppenhet och transparens skulle naturligtvis EU få än större trovärdighetsproblem med en utvecklad gemensam finanspolitik.

Å andra sidan ser vi nu kring”Greklandskrisen” att stabilitets- och tillväxtpakten inte fungerar. Här måste reformer till så att EU förebygger händelser som nu inträffat i enskilda medlemsländer. Skärpt kontroll vid inträde i eurogruppen, aktiv insyn i medlemsländernas nationella budgetprocesser och någon form av sanktioner gentemot länder som bryter emot gemensamma regler, är något jag tidigare skrivit om.

EU-frågorna hoppas jag blir ett viktigt inslag i kommande valrörelsen. Tidigare inrikespolitik är ju numera tack vare EU-medlemskapet utrikespolitik. Riksdagsledamöter och statsråd skulle då inte kunna huka sig och låta bli att samtala kring viktiga framtidsfrågor som nu ligger i EU-maskineriets händer. En sådan valrörelse skulle ytterligare visa på de två regeringsalternativens förmåga att hantera viktiga utmaningar. Valutslaget skulle också visa på vilken regering som har störst förtroende i valmanskåren. Här tror jag att Alliansregeringen redan har ett försteg.

Intressant?

Anna Kindberg Batra,

DN,

För övrigt är det en intressant debattartikel på DN Debatt idag; ”Ny skattereform skulle öka statens intäkter med 30 miljarder årligen”, skriver Peter Birch Sorensen, professor i nationalekonomi vid Köpenhamns universitet.

1 kommentar:

Tage Gripenstam sa...

Självklart ska vi inte centralisera mer. Raymond har rätt i sitt inlägg. Eus legitimtet är viktig att nu fördjupa en diskussion om mer centralisering, evnteulla skatteutjämningssystem borde EUs ledare passa sig för.